R

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán trọn gói đào tạo kế toán y với Cơ Động dù Cơ Động đã nhận người ông như hắn. Trước kia khi nhi tử chết đi, hắn đau khổ vô cùng, sau nhận lại Cơ Động, hắn luôn muốn đền bù mọi tổn thất. Nhưng Cơ Động lại chưa từng cho hắn cơ hội nào, Cơ Động đã trở thành Thánh Vương cùng Quang Minh Thiên can Thánh đồ lẻn vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục mà không nói cho hắn một câu. Cơ Vân Sinh nghĩ rằng Cơ Động vẫn chưa tha thứ cho hắn nên mới làm vậy, lúc này dù có cơ trí đến mấy hắn cũng rất kích động. Thiên Cơ thoáng chần chờ một chút mới lên tiếng:
    - Trước đó chúng ta gặp phải cường địch, tuy gặp nguy hiểm nhưng không sao. Cơ Động vì
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top